AVG Privacy Statement
SBG app

Inleiding

Als je de SBG app op je mobiele apparaat installeert en er gebruik van maakt, verwerkt SBG via de app persoonsgegevens van je. Sommige persoonsgegevens zijn noodzakelijk om de app goed te laten werken. Over sommige persoonsgegevens kun je zelf beslissen of je die in de app verstrekt of niet. Hieronder geven we precies aan welke persoonsgegevens we waarvoor gebruiken als je gebruikmaakt van de SBG app.

Via de SBG App kunnen aanbieders in een aantal gemeente passende activiteiten aanbieden voor verschillende doelgroepen. Deelnemers kunnen zich via deze App inschrijven voor activiteiten.

Sportief Besteed Groep hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten.

SBG App verwerkt bij gebruik de volgende gegevens van de gebruikers:

Waarvoor gebruikt SBG APP je persoonsgegevens?

SBG APP verwerkt je persoonsgegevens om de app zo optimaal mogelijk te laten functioneren, zodat we je kunnen voorzien van activiteiten die sluiten bij je wensen en behoefte en je gebruik kunt maken van alle faciliteiten die de app je biedt. Zo kunnen we je advies geven, versturen we pushberichten over wijzigingen in je geplande activiteiten en kun je aanmelden via de app.
Ook verzamelen we persoonsgegevens om het gebruik van de app te kunnen zien en zo de app telkens te kunnen verbeteren en beter aan te laten sluiten op de wensen van de gebruikers.

Welke persoonsgegevens verwerkt SBG APP?

Als je gebruikmaakt van onze app, gebruiken wij in elk geval de schermresolutie van je device, het operating system, je IP-adres en de zoekgeschiedenis van stations en sleutels waarmee we het device kunnen identificeren. Daarnaast kun je ervoor kiezen om locatiegegevens in te schakelen, zodat we bijvoorbeeld zien waar je je bevindt en we je de voor jou dichtstbijzijnde activiteiten kunnen tonen. Ook kun je er zelf voor kiezen om diverse notificaties en pushberichten van ons te ontvangen, zoals voor het ontvangen van notificatie als er weer beschikbaarheid is op een favoriete activiteit.
Voor het aanmelden voor deze activiteiten verwerken wij niet je betaalgegevens in de app, omdat de betaling van een reisproduct volledig buiten de app om wordt geregeld.

Grondslag van verwerking

De grondslag om je persoonsgegevens te mogen verwerken is toestemming. Je geeft zelf toestemming aan SBG APP om persoonsgegevens te mogen verwerken op het moment dat je de app op je mobiele apparaat installeert en gaat gebruiken. Zoals gezegd is de verwerking van sommige persoonsgegevens noodzakelijk om je bepaalde faciliteiten te kunnen aanbieden in de app, maar voor sommige diensten kun je zelf beslissen of je wilt dat SBG APP daarbij je persoonsgegevens verwerkt of niet.
Op elk gewenst moment kun je de toestemming die je hebt gegeven, ook weer intrekken. Als je wilt dat SBG APP door middel van de app helemaal geen persoonsgegevens meer van je verwerkt, dan moet je de app verwijderen van je telefoon. Je kunt ook specifieke toestemming voor bepaalde onderdelen intrekken, bijvoorbeeld als je geen berichten meer wilt ontvangen of als je niet meer wilt dat SBG APP je voorkeuren bewaart.

Bewaartermijn

We bewaren de persoonsgegevens alleen voor zover dat strikt noodzakelijk is en zo lang de app op je telefoon staat, zodat je de volgende keer als je de app weer gebruikt, niet alles opnieuw hoeft in te stellen. Zodra je je toestemming intrekt om bepaalde persoonsgegevens niet meer te gebruiken, bewaren we die gegevens vervolgens uiteraard ook niet meer.

Met wie delen we je gegevens?

SBG APP verkoopt geen persoonsgegevens aan andere partijen.
Soms moet SBG APP je persoonsgegevens wel verstrekken aan andere partijen. Bijvoorbeeld aan een lokale (sport)aanbieder voor een activiteit waarvoor je bent aangemeld. De aanbieders kunnen alleen het deel van de gegevens zien, die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun eigen activiteiten. SBG sluit een verwerkersovereenkomst met partijen die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken. Daarin wordt afgesproken dat deze partijen hetzelfde doel, mate van vertrouwelijkheid en beveiligingsniveau van de gegevens hanteren als wij doen. SBG APP verstrekt niet meer gegevens dan noodzakelijk voor deze derden. SBG deelt geanonimiseerde statistische gegevens van een activiteit met de betreffende opdrachtgevers (gemeente). De opdrachtgever heeft deze gegevens nodig voor de uitvoering van haar beleid ten behoeve van haar inwoners.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de SBG App hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: avg@sbg-app.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Wij raden u daarom aan om regelmatig onze website en de pagina waarop de privacy verklaring wordt weergegeven, te raadplegen om zeker te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Makkelijk meedoen met de SBG app!